Semesterside for FIL2311 - Vår 2018

Førsteutkast til semesteroppgaven kan sendes på e-post til Arne Johan Vetlesen (a.j.vetlesen@ifikk.uio.no) i løpet av uke 16.

4. apr. 2018 09:36

Oppgavetemaer til semesteroppgaven er nå lagt ut i Fronter, i undervisningsmappen. Lykke til!

8. mars 2018 09:28