Semesterside for FIL2403 - Vår 2007

Innleveringfrist for semesteroppgaven er mandag 7. mai innen klokka 14.00 på instituttets ekspedisjonskontor i 4 etg Niels Treschows hus. Kontoret holder åpent hver dag mellom 10.00 og 14.00. Full instruks for oppgaveinnlevering finner du her .

29. mars 2007 18:04

Jeg har nå lagt ut noen masterkopier til øvrige artikler som kanskje kan være nyttige til semesteroppgaven

Jeg har også fjernet noen av de eldste kopiene, så hvis du trenger dem må du nå si i fra.

28. mars 2007 15:31

Semesteroppgave

Her er oppgaveteksten

Besvarelsen skal være på ca. 10 sider. Innleveringsfristen er 7. mai.

19. mars 2007 12:22