Beskjeder

Publisert 12. mars 2015 19:52

Alle er nå blitt kandidatnummerert, og dere finner kandidatnummeret i Studentweb. Vennligst bruk kandidatnummeret, ikke navn, når dere leverer essayet som er en del av mappeevalueringen. Se ellers Fronterinnstruksen under Tid og sted for eksamen for mer informasjon.

Publisert 2. mars 2015 11:08

Dobbelttimen som opprinnelig skulle gått i dag vil i stedet bli satt opp førstkommende onsdag, 4.3., fra kl. 16.15-18.00. Stedet er grupperom 1 Georg Sverdups hus (UB).

Publisert 2. mars 2015 09:45

Grunnet sykdom må dessverre dagens seminar avlyses, men det vil bli satt opp en ekstra dobbelttime i løpet av kort tid. Følg med her for nærmere informasjon.