Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL2500 - Høst 2004

Innlevering av oppgave for godkjenning:

Tid: torsdag 21. oktober

Sted: Ekspedisjonen i 3. etg. P.A. Munchs hus innen kl. 14:00

14. okt. 2004 02:00

Det har uheldigvis blitt lagt ut feil informasjon om sted for undervisning i undervisningsplanen. Dette er nå rettet opp. Undervisningen vil på tirsdagene finne sted i Henrik Wergelands hus, sem.rom 542, og på torsdagene i Eilert Sundts hus A-blokka, aud. 5.

21. sep. 2004 02:00