Dette emnet er nedlagt

Semesteressay Skriv et essay hvor …

Semesteressay

Skriv et essay hvor dere drøfter spørsmålet ”Er jeg fri?” Forklar først hvordan dere forstår spørsmålet og begrunn svaret. Gjør så rede for hvilken, hvis noen, av de antikke tenkerne/skolene står dere nærmest på dette punktet. Kritiser minst to av de andre antikke tenkerne grundig.

Forberedelser: Les tekstmaterialet i kurset grundig; trekk fram forelesningsnotater hvis dere har dem. Det er ønskelig at dere ikke leser noen moderne filosofisk litteratur om temaet for å forberede essayet. Forsøk å tenke igjennom problemene helt på egen hand. Spør dere selv: ”Hva mener jeg egentlig om dette?” og ta så deres egne svar til kritisk vurdering før dere slipper dem løs på arket. Utformingen av deres eget syn skal innebære en begrunnet avvisning av alternativer. I det dere sier om de antikke tenkerne bør dere utøve tolkningsarbeid. Gjør dette så presist og klart som dere muligens kan.

Skriv så et essay på 10-15 sider, 12 pt. skrift (f.eks. Times New Roman fonten), 3 cm venstre margin, 11/2 linjeavsttand.

Innleveringen skjer til Ekspedisjonskontoret til IFIKK, 4. etasje Niels Treschows hus senest 7. nov. 2005.

Innstruks for oppgaveinnlevering finner dere her

Publisert 21. okt. 2005 10:27 - Sist endret 3. nov. 2005 16:29