Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL2500 - Høst 2006

VIktig beskjed: I forbindelse med at emnet er blitt utvidet til et 10-poengsemne, er emnekoden endret til FIL2501. Emnebeskrivelse og semestersider for FIL2501 finnes på emneoversikten.

10. aug. 2006 16:40

VIKTIG BESKJED: For å unngå at undervisningen skulle finne sted altfor langt fra universitetsområdet, slik tilfellet opprinnelig var, har vi endret tid og sted. Nytt sted er seminarrom 7 i Sophus Bugges hus, mandager kl. 14.15-16.00. Denne endringen vil ikke innebære undervisningskollisjoner.

28. juni 2006 16:08