Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL2501 - Høst 2006

VIKTIG BESKJED:Etter studentenes ønske forlenges seminarrekken kun med én gang (se nedenstående beskjed). Til gjengjeld settes det opp en ekstra dobbelttime torsdag 23.11. kl. 10.15-12.00 i seminarrom 140, Hariett Holters hus. Dette kommer i tillegg til den ekstra gangen i uke 42.

26. sep. 2006 14:49

VIKTIG: Undervisningen vil dessverre måtte avlyses følgende mandager: 6.11, 13.11 og 20.11. For at ingen undervisning skal gå tapt, vil seminarrekken forlenges med 2 uker, slik at siste gang blir 4. desember. I tillegg settes det opp en ekstra gang torsdag 19. oktober, kl. 10.15-12.00 i grupperom 4, Georg Sverdrups hus.

15. sep. 2006 17:34

Studiespørsmål

1. Akrasia i Protagoras (353a-360a)

2. Kallikes’ syn på rettferdighet i Gorgias.

3. Glaukon’s syn på rettferdighet i Staten

4. Argumentet for sjelens tredeling i Staten

5. Platons syn på Akrasia i Staten

6. Argumenterer Platon for feminisme i Staten?

7. Platons argument for eksistensen av selve det vakre i Bok V.

8. Viten, oppfatning og deres objekter.

9. Hedonisme i Protagoras, Gorgias, og Staten 10.Sokrates’ og Kallikles’ syn om det gode liv i Gorgias.

11.Sammenhengen mellom mennesketyper og statsforfatninger i book VIII

12.Platon’s syn om det gode liv i Staten

23. aug. 2006 11:50