Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL2502 - Høst 2004

Oppgavene(essay nr 2) er nå klare til avhenting i ekspedisjonen.

6. okt. 2004 02:00

Innlevering av andre obligatoriske oppgave:

Tid: Mandag 4. oktober innen kl. 14.00

Sted: Ekspedisjonen, 3. etg. P. A. Munchs hus

Rettede oppgaver vil kunne hentes på Ekspedisjonskontoret fra og med fredag 8. oktober.

28. sep. 2004 02:00

Essayene er rettet og kan hentes i ekspedisjonen i 3 etasje. Essayet på syv sider er 3 + 4

20. sep. 2004 02:00