Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL2502 - Høst 2006

Innleveringer: Frist for første innlevering er fredag 22.9. Innlevering skjer direkte til faglærer. Den andre innleveringen, som er kvalifiserende men ikke karaktergivende, har innleveringsfrist mandag 16.10. innen kl. 14.00 på instituttets ekspedisjonskontor, 4 etg. Niels Treschows hus. Nærmere instrukser for innlevering finner du her

7. sep. 2006 15:14