Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL2502 - Høst 2007

Alle som leverte obligatorisk oppgave har fått denne godkjent. Besvarelser med kommentarer kan hentes på IFIKKs ekspedisjonskontor.

30. okt. 2007 12:15

Innleveringer: Frist for første innlevering, dvs utkastet, er fredag 21.9. Innlevering skjer direkte til faglærer. Innleveringsfrist for den endelige oppgaven, som er kvalifiserende, men ikke karaktergivende, er mandag 15.10. innen kl. 14.00 på instituttets ekspedisjonskontor, 4 etg. Niels Treschows hus. Kontoret holder åpent hver dag fra 10.00-14.00. Nærmere instrukser for innlevering finner du her

9. aug. 2007 13:18