Semesterside for FIL2505 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Oppgavetekster til semesteroppgaven vil bli publisert i Fronter mandag 10. oktober. Fristen for innlevering av det obligatoriske utkastet er mandag 14. november innen utgangen av dagen. Utkastet kan sendes på e-post til emneansvarlig lærer Arne Johan Vetlesen (a.j.vetlesen@ifikk.uio.no). Levert utkast er en forutsetning for å få avlegge eksamen.

18. aug. 2016 12:58