Semesterside for FIL2506 - Høst 2008

Obligatorisk essay:

Emner til obligatorisk essay er nå lagt ut på Fronter.

Frist for å levere utkast (3-4 sider) til obligatorisk essay er fredag 24. oktober. Utkastet leveres til lærer på undervisning. Gjennomlest utkast med kommentar fåes tilbake uka etterpå fredag 31. oktober.

Innleveringsfrist for det endelige essay (7-10 sider) er tirsdag 11. november innen kl. 14.00 på IFIKKs ekspedisjonskontor i Niels Treschows hus 4. etg.

Kontoret holder åpent hver dag mellom kl. 10.00 og 14.00.

Rettede essays kan hentes samme sted tirsdag 18. november.

De som ikke har fått oppgaven godkjent har én uke på å levere på nytt, altså tirsdag 25. november.

Rettede besvarelser kan hentes fredag 28. november.

Instruks for innlevering finner du her

13. okt. 2008 11:56