Pensum/læringskrav

Platon: Menon 77b–79a og 87e–89a

Euthydemos 278e–282d og 288d–292e

Protagoras

Gorgias

Staten I–IV og VIII–IX

Aristoteles: De Anima III 10–11

Den nikomakiske etikk I 1–10, 13; II 1–7; III 1–7; V 1–2, 7, 10; VI 1–3, 5–8, 12–13; VIII 1–3, 9; IX 4, 7, 9, 12; X 4–9 Politikken I 1–2; III 1, 4, 6–12; VII 1–3, 8–9, 13, 15

Retorikken I 5–6, 13

Stoikerne: “On Philosophy” (s. 110–11) og “Ethics” (s. 190–260)

I tillegg er innføringene i de tre bøkene pensum.

Tekster: Cooper, John M., Plato. Complete Works (Hackett 1997)

Irwin, T.H. og G. Fine, Aristotle. Selections (Hackett 1995)

Inwood, B. og Lloyd P. Gerson, Hellenistic Philosophy. Introductory Readings (2. utg., Hackett 1998)

Publisert 13. aug. 2007 13:34 - Sist endret 13. aug. 2007 13:48