Pensum/læringskrav

Vi vil lese et utvalg av Platons dialoger eller utdrag fra disse. Tekstene er best tilgjengelige i følgende samlede utgaver av Platons verker.

Tekster: Cooper, John M., Plato. Complete Works (Indianapolis: Hackett 1997)

Platon. Samlede verker I–IX (Oslo: Vidarforlaget 1999– )

Nøyaktig hvilke tekster som vil bli lest, og når, vil bli klart etter hvert som vi går frem.

I tillegg vil det bli gitt forslag til sekundærlitteratur.

Publisert 22. apr. 2008 17:16 - Sist endret 14. mai 2009 16:57