Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. november

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 4. desember kl. 14:00

Merknad: Publication and submission in Fronter: http://www.hf.uio.no/ifikk/english/studies/resources/submitting/submitting_fronter.html Use of sources and citations: http://www.uio.no/english/studies/examinations/sources-citations/

Kunngjøring av eksamensresultater: 3. januar

Obligatorisk fremmøte

Skriftlig innlevering

Utlevering av oppgaven: 29. september

Innleveringsfrist: 19. oktober kl. 14:00

Merknad: Submission in Fronter: http://www.hf.uio.no/ifikk/english/studies/resources/submitting/submitting_fronter.html

Muntlig fremlegg

Merknad: More information as well as dates for each presentation will be given at the seminar and in Fronter.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. jul. 2020 21:01