Pensum/læringskrav

Litteratur

Edited by Roger Ariew and Eric Watkins: Modern Philosophy, An Anthology of Primary Sources, 1998, 780 pp. ISBN: 10/13 (0-87220-440-5)/(978-0-87220-440-9).

Støttelitteratur

Jonathan Bennett: Learning from Six Philosophers: Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Vol. 1 og 2, De kapitler som er nevnt i undervisningsplanen.,

Om kurset

I dette kurset skal vi gjennomgå et utvalg av tekster fra samlingen Modern Philosopophy, An Antology of Primary Sources. Hovedfokus vil være metafysikken og epistemologien til 6 filosofer: Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume.

Tekstene vil bli diskutert ut fra et systematisk perspektiv og det forventes også at studentene leser nøye de aktuelle kapitlene i Jonathan Bennett, Learning from Six Philosophers.

Publisert 13. okt. 2009 15:00 - Sist endret 17. des. 2009 16:58