Semesterside for FIL2701 - Vår 2012

VIKTIG: Vennligst se emnets Fronter-rom for informasjon og frister vedrørende utkast til semesteroppgave, veiledning og datoer for muntlige fremlegg.

27. mars 2012 13:52

Viktig beskjed: Vennlisgt sjekk studente-post for viktig beskjed fra faglærer vedrørende undervisningsplanen. Ny, oppdatert plan er også lagt ut på semestersidene.

29. jan. 2012 22:12