Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

17. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 28. mai kl. 11:00

Innleveringsfrist: 31. mai kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 13. juni

Obligatorisk fremmøte til undervisning

Kunngjøring av eksamensresultater: 13. juni

Obligatorisk fremlegg

Kunngjøring av eksamensresultater: 13. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 23:07