Endring av tid for undervisning

Den første dobbelttimen er blitt flyttet litt fram i tid, fra 5. til 19. september. Tid og sted er det samme.

Publisert 2. sep. 2016 10:21