Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. desember

Eksamensordning

Bacheloroppgave i filosofi.

Innleveringsfrist: 15. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. januar

Obligatorisk utkast

Innleveringsfrist: 16. november kl. 14:00

Merknad: The draft should be submitted in Canvas.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. feb. 2021 11:16