Semesterside for FIL4010 - Høst 2006

Semesteroppgaven: Frist for innlevering av semesteroppgave er fredag 1. desember innen klokka 14.00.

1) Oppgaven skal leveres i 2 eksemplarer direkte til studiekonsulent Caroline Hansen, rom 420 Niels Treschows hus. Full instruks for oppgaveinnlevering finner du her

2) NB: Send i tillegg en elektronisk kopi av oppgaven til jakob.elster@ifikk.uio.no og oisteing@ifikk.uio.no.

22. nov. 2006 14:01

I tillegg til pensum for neste uke er det nå lagt ut et mindre antall kopier av første del av LHermittes artikkel om autonomi for evt. interesserte.

(Human Autonomy and the Frontal Lobes part I: Imitation and Utilization Behavior.)

26. okt. 2006 15:25

Nichols' & Knobes x-phil-artikkel om kompatibilisme/inkompatibilisme "Moral Responsibility and Determinism: The Cognitive Science of Folk Intuitions" er tilgjengelig her

Anbefales!

25. okt. 2006 13:09