Semesterside for FIL4011 - Vår 2007

Innleveringsfrist for semesteroppgaven er 14. mai innen klokka 14.00 på Ekspedisjonskontoret i 4 etg. Niels Treschows hus. Full instruks for oppgaveinnlevering finner du her .

23. apr. 2007 13:10

Bytte av tekst til neste gang (29.3.): Jeg bytter ut Wasserstrøms "The Relevance of Nuremberg" med Chris Kutz "The Difference Uniforms Make" i Philosophy and Public Affairs, vol 33 nr 2 2005. Den er lagt ut som masterkopi. Den ligger ikke på JSTOR siden den er så ny...

22. mars 2007 14:15

Jeg har revidert semesterplanen litt. Vedlagt ny utgave. Merk at det dermed er en endring i hva som skal leses til 1.3. Endringen får ingen konsekvenser for forelesningen 22.2.

Revidert semesterplan

19. feb. 2007 15:57