This course is discontinued

Semester page for FIL4080 - Autumn 2014

Merk at oppgaveteksten til den andre obligatoriske innleveringsoppgaven blir publisert i emnets Fronterrom i løpet av dagen i dag.

Sep. 15, 2014 10:45 AM

Innleveringsfristene for de to obligatoriske innleveringene i del I blir henholdsvis 11. og 25. september klokka 14.00 i fellesrommet i Fronter. Nærmere informasjon om når og hvor oppgavetekstene publiseres kommer snart.

Aug. 28, 2014 11:01 AM

Dersom ikke norsk-språklige studenter melder seg til emnet, vil fellesdelen samt gruppe 1 gå på engelsk, mens gruppe 2 går på norsk. For studenter som vurderer å skrive masteroppgaven sin på engelsk kan det være nyttig å velge den engelske gruppen. Hvis det kun er norsk-språklige studenter på emnet, vil imidlertid alt gå på norsk.

For de av dere som alt har valgt gruppe i Studentweb er det bare å endre dette.

Aug. 8, 2014 1:42 PM