Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. november

Eksamensordning

Prosjektbeskrivelse.

Innleveringsfrist: 6. desember kl. 14:00

Kunngjøring av eksamensresultater: 21. desember

Utkast til prosjektbeskrivelse

Muntlig fremlegg

Deltagelse i undervisning

Skriftlige oppgaver

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 07:28