Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4080 - Vår 2011

Sensuren (bestått/ikkebestått) vil falle onsdag 25. mai. Dersom noen skulle få 'ikke bestått' kan de levere på nytt 14 dager senere, dvs 8. juni innen kl 14.00 på Ekspedisjonskontoret.

10. mai 2011 15:10

VIKTIG: Utkastet til prosjektbeskrivelsen kan leveres på e-post til faglærer Sissel Redse Jørgensen (s.r.jorgensen@ifikk.uio.no) innen torsdag 17.3. kl. 14.00.

Det blir ellers ingen undervisning tirsdag 15.3..

18. feb. 2011 12:14