Her er kapittel 5 fra avhandlingen min. Det er et monsterkapittel. Fokuser på s. 135-167. Muligens lurt å lese 4 første sidene, s. 119-122 også. (Selvfølgelig hyggelig for meg med kommentarer til resten av kap. også). Det er noen referanser til tidligere kapitler, men jeg tror det er rimelig selvforklarende.

Nov. 3, 2006 2:42 PM

Essayet: Innleveringsfrist for lite og stort essay er onsdag 13. desember innen klokka 14.00 på ekspedisjonskontoret, 4 etg Niels Treschows hus. Full innstruks for oppgaveinnlevering finnes her

Oct. 23, 2006 12:11 PM

Angående flytting av undervisning: Grunnet en dobbeltbooking vil seminaret torsdag 28.9. finne sted i grupperom 1 GS, ikke grupperom 4 som annonsert nedenfor.

Sep. 25, 2006 12:26 PM