Beskjeder

Published Nov. 3, 2006 2:42 PM

Her er kapittel 5 fra avhandlingen min. Det er et monsterkapittel. Fokuser på s. 135-167. Muligens lurt å lese 4 første sidene, s. 119-122 også. (Selvfølgelig hyggelig for meg med kommentarer til resten av kap. også). Det er noen referanser til tidligere kapitler, men jeg tror det er rimelig selvforklarende.

Published Oct. 23, 2006 12:11 PM

Essayet: Innleveringsfrist for lite og stort essay er onsdag 13. desember innen klokka 14.00 på ekspedisjonskontoret, 4 etg Niels Treschows hus. Full innstruks for oppgaveinnlevering finnes her

Published Sep. 25, 2006 12:26 PM

Angående flytting av undervisning: Grunnet en dobbeltbooking vil seminaret torsdag 28.9. finne sted i grupperom 1 GS, ikke grupperom 4 som annonsert nedenfor.

Published Sep. 11, 2006 2:07 PM

VIKTIG: Det vil likevel bli undervisning i uke 39, men denne forskyves fra fredag 29. til torsdag 28., kl. 10.15-12.00 i grupperom 4 Georg Sverdrups hus. Til gjengjeld vil aller siste gang bli fredag 1. desember, og ikke 8. desember som annonsert.

Published Sep. 6, 2006 11:53 AM

Jeg har nå oppdatert pensumlisten og undervisningsplanen. Det ble ikke store endringer: Noen (få) artikler/kapitler er fjernet, og jeg har gitt et leseforslag ved å plassere resten inn i undervisningsplanen.

Published Aug. 28, 2006 7:03 PM

Undervisningsplan og pensumliste vil bli oppdatert etter hvert. 1. september vil vi snakke om Dennetts ’True Believers’. (Har du tid kan du også se på ’Three Kinds of Intentional Psychology’.) 8. september ser vi på Jane Heals introduksjonsartikkel ’Radical Interpretation’. Det vil ikke være dumt å begynne å se på Davidsons ’Radical Interpretation’ og kap. 2 i Quines Word and Object også.

Jeg har satt en dokumentordner med (foreløpig noen) masterkopier på ekspedisjonskontoret.