Angående flytting av undervisning: Grunnet …

Angående flytting av undervisning: Grunnet en dobbeltbooking vil seminaret torsdag 28.9. finne sted i grupperom 1 GS, ikke grupperom 4 som annonsert nedenfor.

Published Sep. 25, 2006 12:26 PM - Last modified Nov. 3, 2006 2:49 PM