Her er kapittel 5 fra …

Her er kapittel 5 fra avhandlingen min. Det er et monsterkapittel. Fokuser på s. 135-167. Muligens lurt å lese 4 første sidene, s. 119-122 også. (Selvfølgelig hyggelig for meg med kommentarer til resten av kap. også). Det er noen referanser til tidligere kapitler, men jeg tror det er rimelig selvforklarende.

Published Nov. 3, 2006 2:42 PM - Last modified Nov. 3, 2006 2:49 PM