Beskjeder

Published Apr. 27, 2005 2:00 AM

Klikk her for essayforslag våren 2005.

Innleveringsfrist er 23 mai kl 14:00. Instruks om dette finner du her

Published Apr. 5, 2005 2:00 AM

VIKTIG: Onsdag 6 april. Møtetid utsettes med en time, fra 14:15, til 15:15.

Published Mar. 30, 2005 2:00 AM

Seneste frist for innlevering av essay (stort og lite) er satt til MANDAG 23. mai 2005 kl. 1400 (merk klokkeslettet).

Published Feb. 23, 2005 1:00 AM

Seminaret er avlyst i dag onsdag 23.02.

Published Feb. 18, 2005 1:00 AM

Litteratur til onsdag 23 februar:

Goldie, chapter 6: Emotions, mood, and tratis of character.

Freeman, Mark and Brockmeier, Jens, 2001. Narrative Integrity: Autobigraphical identity and the meaning of the "good life". Chapter 5 in Brockmeier, Jens and Carbaugh, Donal (eds.), Narrative and identity: Studies in Autobiography, Self and Culture. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Kopier er lag ut i kursmappen.