Pensum/læringskrav

Watson, Gary Free Will (utvalg)

Frankfurt, Harry The Importance of what we care about (utvalg)

Watson, Gary Agency and Answerability (utvalg)

Dennett, Daniel Freedom Evolves (utvalg)

Wolf, Susan Freedom within Reason (utvalg)

Moran, Richard Authority and Estrangement (utvalg)

Gjelsvik ”Freedom of the Will and Normative Knowledge”

Pensum:

Strawson. Freedom and Resentment 20 sider

Frankfurt Essay 2, 4, 5, 9, 12, pluss The Faintest Passion tilsammen ca. 80

Watson Essay 1, 4, 5, 6, 7 tilsammen 130

Dennett kapittel 7, 9 og 10, ca. 80 sider

Wolf, S. Hele boka. 150 sider

Moran kap. 2, 3 og 4. Ca. 120 sider

Gjelsvik Ca. 30 sider

Kane, The Significance of Free Will,, OuP, Oxford 1998, chapter 3, 12 sider

Det vil bli funnet en måte å gi tilgang på Frankfurt, The Faintest passion, og Kanes Chapter 3.

Totalt: Ca. 6-700 sider For det fleste av bøkene er utvalget for stort til at vi kan trykke det opp. Alt er billige og lett tilgjengelige bøker. Endelig utvalg gjøres i samråd.

Det vil deles ut noen essaytemaer i første time, og alle må skrive et lite essay på 2-3 sider innen utgangen av 4. Uke. Dette er obligatorisk. Det er anledning til å skrive et fullstørrelse essay om samme tema, men da vil valget av tema være noe større.

Published Oct. 22, 2007 4:41 PM - Last modified Mar. 27, 2008 11:43 AM