Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4110 - Vår 2007

Sensuren i emnet er dessverre noe forsinket, men den vil være klar i løpet av neste uke. Resultatet vil da være å finne i StudentWeb som vanlig.

15. juni 2007 12:47

Frist for innlevering av essay er 15. mai innen klokka 14.00 på Ekspedisjonskontoret i 4 etg. Niels Treschows hus. Full instruks for oppgaveinnlevering finner du her .

6. mars 2007 15:55