Dette emnet er nedlagt

Innleveringsfrist : Frist for innlevereing …

Innleveringsfrist: Frist for innlevereing av essay er blitt endret til torsdag 4.juni innen klokka 14.00 på ekspedisjonskontoret. Full instruks finner du her .

The deadline for handing in the essays has been changed to Thursday 4th of June before 14.00pm at the front desk office. You will find complete instructions here .

Publisert 6. feb. 2009 10:47 - Sist endret 8. juni 2009 15:16