Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4110 - Vår 2011

VIKTIG: Alle studentene som er oppmeldt til FIL4110 og FIL4120 vil snarlig bli 'importert' til Fronterrommet i FIL4100, og det er dere dere kan finne alt faglærer legger ut av informasjon og materiale.

26. jan. 2011 12:40

Tema for våren 2011 blir forholdet mellom bevissthetsfilosofi og vitenskap. Følgende to bøker vil utgjøre hoveddelen av pensum: Gallagher, Shaun, 2005. How the Body Shapes the Mind. Oxford (UK): Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-920416-8 (Pbk.) Burge, Tyler, 2010. Origins of Objectivity. Oxford (UK): Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-958139-9 (Pbk.) Vi begynner med Gallagher. Fra Burge kommer vi til å lese hovedsakelig fra del III, kapitlene 8,9,10,11.

13. des. 2010 13:42

Vi gjør oppmerskom på at emnet har essayinnlevering i Fronter. Se under 'tid og sted for eksamen' for mer informasjon.

3. des. 2010 13:44