Dette emnet er nedlagt

Tema for våren 2011 blir …

Tema for våren 2011 blir forholdet mellom bevissthetsfilosofi og vitenskap. Følgende to bøker vil utgjøre hoveddelen av pensum: Gallagher, Shaun, 2005. How the Body Shapes the Mind. Oxford (UK): Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-920416-8 (Pbk.) Burge, Tyler, 2010. Origins of Objectivity. Oxford (UK): Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-958139-9 (Pbk.) Vi begynner med Gallagher. Fra Burge kommer vi til å lese hovedsakelig fra del III, kapitlene 8,9,10,11.

Publisert 13. des. 2010 13:42 - Sist endret 26. jan. 2011 12:41