Dette emnet er nedlagt

VIKTIG: Utkastet til essayet skal …

VIKTIG: Utkastet til essayet skal leveres innen fredag 16. mars kl. 14.00. Send utkastet på e-post til emneansvarlig lærer Einar Bøhn; e.d.bohn@ifikk.uio.no. Omfanget skal være 4-5- sider, skriftstørrelse 12 og halvannen i linjeavstand.

Publisert 8. feb. 2012 14:32 - Sist endret 8. feb. 2012 14:33