Semesterside for FIL4320 - Høst 2008

VIKTIG: Frist for innlevering av essay er satt til torsdag 18. desember kl 14.00 på ekspedisjonskontoret. KOntoret holder åpent mellom 10.00 og 14.00.

Full instruks for oppgaveinnlevering finner du her

28. nov. 2008 11:41

Masterkopier er gjort tilgjengelig på ekspedisjonskontoret i 4. etg Niels Treschows hus.

Vi henstiller til studenter å kopiere innenfor ekspedisjonskontorets åpningstid mellom 10 og 14 av hensyn til sine medstudenter.

12. aug. 2008 13:59