Semesterside for FIL4330 - Vår 2009

Beskjed til studentene: Kursleder vil gjøre oppmerksom på at det er et misforhold mellom emnebeskrivelsen og pensumlitteraturen. Tekstene av Aristoteles, Machiavelli og Rousseau som opprinnelig inngikk i pensum, er fra og med vårsemesteret 2009 tatt ut. En nyskrevet emnebeskrivelse, der denne "krympingen" er avspeilet, vil bli laget senere.

3. des. 2008 12:48