Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Aristotle, The Politics. Harmondsworth: Penguin, 1981. Bok IV, V, VI, dvs. ss. 235-385.

Macchiavelli, Niccolo, The Discourses. Harmondsworth: Penguin, 1983. §§ 46-60, ss.223-261.

Hobbes, Thomas, Leviathan. Harmondsworth: Penguin, 1968. Kapitlene 13-19.

Rousseau, Jean-Jacques, The Social Contract or Principles of Political Right. London: Everyman, 1993. Ss.180-309 (dvs. hele “Samfunnskontrakten”).

Hegel, Georg W.F., Philosophy of Right. Cambridge University Press, 1991. §§142-360, ss.189-380, dvs. hele del III. (Norsk utgave: Rettsfilosofi. Vidarforlaget, 2006.)

Mill, John Stuart, On Liberty. Harmondsworth: Penguin, 1981. Ss.59-187 (dvs. hele Om frihet). Rawls, John, Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993. Hele boken.

Fraser. Nancy & Axel Honneth, Redistribution or Recognition. London: Verso, 2003. Hele boken.

Sekundærlitteratur

David Held, Models of Democracy. Oxford: Polity Press, 1987.

Carsten Bagge Laustsen & Jesper Myrup, red., Magtens tænkere. Politisk teori fra Machiavelli til Honneth. Roskilde Universitetsforlag, 2006.

Publisert 22. okt. 2007 16:42 - Sist endret 14. des. 2007 15:44