Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4340 - Vår 2009

Innlevering av essay: Frist for innlevering av essay er 19. mai innen klokka 14.00 på ekspedisjonskontoret. Åpningstiden er 10.00-14.00.

Full instruks for oppgaveinnlevering finner du her .

21. jan. 2009 14:32

Beskjed til studentene: Kursleder vil gjøre oppmerksom på at det er et misforhold mellom emnebeskrivelsen og pensumlitteraturen. Tekstene av Aristoteles, Machiavelli og Rousseau som opprinnelig inngikk i pensum, er fra og med vårsemesteret 2009 tatt ut. En nyskrevet emnebeskrivelse, der denne "krympingen" er avspeilet, vil bli laget senere.

3. des. 2008 12:49