Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4340 - Vår 2012

VIKTIG: Utkastet til semesteroppgaven skal sendes til emneansvarlig lærer Arne Johan Vetlesen (a.j.vetlesen@ifikk.uio.no) innen fredag 13. april kl.14.00. Utkastet skal ha et omfang på minimum 4-5 sider, skriftstørrelse 12 og halvannen i linjeavstand.

23. feb. 2012 21:46

VIKTIG: Fra og med torsdag 26. januar og ut semesteret, vil seminarundervisningen flyttes til seminarrom 219.

13. jan. 2012 14:52