Denne pensumplanen er tentativ, og vi vil i noen grad kunne ta hensyn til deltagernes egne interesser

June 16, 2003 2:00 AM

Seminaret vil, med mindre det er grunn til noe annet, foregå på norsk.

June 16, 2003 2:00 AM