Utdraget från Kripke i mappen …

Utdraget från Kripke i mappen med masterkopior är något tillfälligt. Ett alternativ för de som är intresserade är Kripkes bidrag till antologin: Perspectives on the philosophy of Wittgenstein, ed. Irving Block, Oxford : Blackwell, 1981

eller utdraget från Kripkes bok som är publicerat i:

The Philosophy of Language ed. Martinich, 3. ed. Oxford U.P., N.Y., 1996.

Published Mar. 23, 2007 4:20 PM - Last modified Apr. 11, 2007 12:51 PM