VIKTIG: Til eksamen kan studentene …

VIKTIG: Til eksamen kan studentene ta med seg Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen/Philosophical Investigations, third edition, Blackwell, Oxford [2001]. De som ønsker det kan ta med en annen utgave av verket.

De norske oversettelsene av verket inneholder innledende essay. Studentene kan likevel ta med norsk oversettelse på examen men det innledende essayet vil bli tapet sammen för examen starter (spesielt egnet tape vil vaere tilgjengelig). Studentene kan eventuelt ordne dette selv på forhand. Det samme gjelder eventuelle andre utgaver av verket som inneholder forklarende essay og/eller publiserte kommentarer.

Studentene kan ellers gjöre egne understrekninger och kommentarer i sine böker som vanlig, men notater i boken som former et sammenhengende essay aksepteres ikke. Foreleser vil vaere til stede ved examenstart og utlånseksemplarer av verket vil vaere tilgjengelig.

Published Apr. 11, 2007 12:51 PM - Last modified Apr. 11, 2007 12:51 PM