Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL4461 - Vår 2004

For de av studentene som tar FIL 4471 er frist for innlevering av lite essay satt til 13. mai innen kl. 14.00. Innleveringen skal skje ved Ekspedisjonskontoret til Filosofisk institutt, 3. etg. P.A.Munchs hus.

30. mars 2004 02:00

Vi gjør oppmerksom på at undervisningen er blitt flyttet til onsdager kl. 12.15-14.00, seminarrom 41 Hariett Holters hus.

10. mars 2004 01:00