Dette emnet er nedlagt

For de av studentene som …

For de av studentene som tar FIL 4471 er frist for innlevering av lite essay satt til 13. mai innen kl. 14.00. Innleveringen skal skje ved Ekspedisjonskontoret til Filosofisk institutt, 3. etg. P.A.Munchs hus.

Publisert 30. mars 2004 02:00 - Sist endret 6. mars 2005 06:38