Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Det samme som for FIL2401 samt:

Davidson, Donald: Subjective, Intersubjective, Objective, 2001. Oxford: Oxford University Press.

+ eventuelt egen pensumliste tilknyttet skriving av oppgave og seminarinnlegg

Publisert 6. mars 2005 06:38