Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. november

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 8. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 6. januar

Deltakelse i Canvas

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. aug. 2022 10:14