Pensum/læringskrav

Norsk: Plotinus, with an English translation by A. H. Armstrong. Harvard University Press (Loeb Classical Library). Bind I og bind V. Disse er tilgjengelige online gjennom UB.

Som støttelitteratur brukes Eyjólfur K. Emilsson, Plotinus (Routledge, 2016).

English: 

Plotinus, with an English translation by A. H. Armstrong. Harvard University Press (Loeb Classical Library). Vol. I og Vol. V. Accessible online via the University library.

As secondary literature we use Eyjólfur K. Emilsson, Plotinus (Routledge, 2016).

 

Publisert 10. juni 2020 10:54 - Sist endret 1. juli 2020 09:36