FIL4580 – Filosofihistorie frem til 1600 med stort essay

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet fokuseres det på enkelte filosofiske verker/epoker/skoler/idéer i filosofihistorien fra begynnelsen rundt 600 f.Kr. frem til renessansen. Dette vil inkludere tenkere som for eksempel Heraklit, Parmenides, Sokrates, Platon, Aristoteles, hellenistiske filosofer, senantikke tenkere, Augustin, Boethius, Thomas Aquinas, Ockham, Montaigne og Galieo. Fokus og forfattere som studeres vil variere.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en grundig forståelse av de(n) tekst(er) eller tenker(e) som er pensum
  • å kjenne godt til relevant sekundærlitteratur til dette temaet
  • å kunne diskutere temaet på en selvstendig og kritisk måte, på bakgrunn av både primær- og sekundærtekster
  • å kunne ta stilling til temaet på en noenlunde selvstendig måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Vær oppmerksom på at 30-poengsvariantene av masteremnene i filosofi kun er åpne for studenter som skriver Mastergradsessay, FIL4091, istedenfor Masteroppgave, FIL4090, og derfor trenger ytterligere 30 studiepoeng. Se programsidene for mer informasjon om programmets oppbygging.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer med seminarundervisning.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Et muntlig fremlegg. Det vil kunne dreier seg om individuelle fremlegg eller gruppefremlegg avhengig av antall studenter. Godkjent obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å få avlegge eksamen. Aktiviteten vil kun være gyldig i ett semester.

Eksamen

Semesteroppgave på 25-50 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Valg av tema skjer i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter. Temaet for essayet skal knyttes til pensum, og problemstilling utformes av studenten i samråd med faglærer. Essayet skal du levere i Fronter

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Kun studenter på 2. år av mastergraden kan velge 30 studiepoengsvarianten. For nærmere informasjon, se her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys utelukkende for MA-studenter som skriver 2 30-poengsoppgaver istedenfor 60-poengs MA-oppgave. Er dette aktuelt, ta i så fall kontakt med studiekonsulent.

Eksamen

Se over

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)